fbpx

Designpakkene

 • Sort/hvitt illustrasjonsplan som viser hele hagen og strukturen i form av funksjoner, beplantning, planter og harde overflater (gangstier, uteplasser osv.).
 • Enkel planteliste med norske navn.
 • Forslag til materialer med enkel benevning f.eks. tre, heller, grus osv.
 • Et gjennomgangsmøte med presentasjon av et utkast underveis i prosessen.
 • Leveranse i målestokk 1:200 (1 cm på plan= 2 m)

Planen inneholder de grunnleggende linjene, har forslag til innredning med myke og harde elementer.

Din stil skal gjenspeiles i både plantevalg, struktur og farger samt ønsker om tidsbruk. Alt er tenkt i sammenheng og praktiske områder skal fungere vel så godt som de sanselige.

 • Farget illustrasjonsplan som viser hele hagen og strukturen i form av funksjoner, beplantning, planter og harde overflater (gangstier, uteplasser osv.).
 • Planteliste med norske og latinske navn, trivselsforhold samt instruksjoner om planteavstand.

 • Liste over spesifikke materialforslag inkl. bilder / enkle skisser
 • Overleveringsdokument med råd og info om oppbygging av hagen i forhold til nivåer, dimensjoner, materialspesifikasjoner og evt. beplantnings- og leggemønstre samt råd om beplantning og evt.  jordforbedring.
 • Svart/hvit planteplan som viser mer nøyaktig hvordan plantene skal plantes i forhold til hverandre.
 • Belysningsplan med forslag til plassering og armaturer.
 • Et gjennomgangsmøte med presentasjon av et utkast underveis i prosessen.
 • Leveranse i målestokk 1:100 (1 cm på plan= 1 m)

Det er normalt å føle seg litt rådvill når man står foran en stor oppgave, så sammen med planen får du et forklarende følgeskriv med forslag til fremdrift, sammen med gode råd og tips samt eventuelle oppriss (snitt-tegninger).

En farget plan viser samspillet mellom planter, tilførte elementer og bygninger. Fargeleggingen gjør det lettere for deg å opprettholde den originale fargeskalaen etterhvert som hagen din utvikles med årene.

Rådgivning / Idétime

Rådgivning eller Idétime passer for deg som har behov for muntlige overordnede råd og tips om for eksempel utforming, funksjoner, materialer og planter. Dette kan for eksempel gjelde hele hagen, et spesielt område i hagen som ikke fungerer, noen planter som ikke trives, spørsmål om hvor det er best å plassere en uteplass eller et drivhus. Du har kanskje ideer, men vil ha innspill til nye vinklinger.

Under Rådgivnings- og Idétimen velger du selv om du vil ta notater eller om du ønsker en oppsummering tilsendt på mail i ettertid.

Hvis du trenger hjelp med detaljert utforming av hagen, store overordnede strukturer eller komplette plante-sammensetninger i bed, passer en av designpakkene bedre. Du kan selvfølgelig også få skreddersydd et tilbud, hvis ingen designpakkene passer for deg.

Belysningsplan

En belysningsplan vil baseres på stedets arkitektur og stil, hierarki i belysningsnivåer samt vil hensynta både estetikk og funksjon. I hagen brukes både bakkespot’er og lys som «flush’er» flatene. Downlights og uplights brukes for å lage stemningsfulle elementer og lysstyrken og omfanget skapes med valg av riktig pære.

Du kan også lage spesielle effekter ved å aksentuere kun noen planter, slik at de fremheves og gir uterommet en magisk dybdevirkning.

Belysningsplanen inngår i den store degignpakken, men kan også bestilles individuelt.

Firma, Borettslag & annet

I samarbeide med borettslag er det gjerne flere som har innspill og meninger, og da er det viktig å gå igjennom alle ønsker og behov i forhold til å lande på et felles omforent utgangspunkt som igjen samkjøres med områdets muligheter i forhold til vekst- og utvikling.

For slike fellesområder er det viktig at det blir utarbeidet vedlikeholdsplaner og tanker fremover i forhold til utvikling.

Et firma har flere steder der “grønn planlegging” kan være aktuelt.
For eksempel kan dette være innebeplantning for butikker eller caféer, loungeområder o.l.
Jeg har også planlagt messe-stands for firmaer som ønsker å gjøre litt ekstra ut av sin salgsstand.

I resepsjonen, er det alltid hyggelig å bli møtt av grønne planter, og i en kantine er det en god idé å bruke planter, da planter øker restitusjon og konsentrasjon, slik at de ansatte er mer skjerpet etter lunsjen.

Firmaer med beplantede uteområder vil ha mer fornøyde ansatte Grønne omgivelser gir energipåfyll. Visste du forresten at en pasient på et sykehus normalt halverer restitusjonstiden hvis man i sykehusperioden har utsikt til grønne områder?

Gjennom årenes løp har jeg hjulpet både kommuner og offentlige instanser med å få et hyggeligere og bedre fungerende uterom.Dette har blant annet omfattet

 • Parkanlegg
 • Friluftsområder
 • Sansehager
 • Barnehager

Et samarbeid starter alltid med et innledende møte der ønsker og behov gjennomgås, ofte med samarbeidspartnere og prosjektleder. Siden utarbeides utkast for gjennomgang og sikring innen den endelige planen utarbeides. Planer utarbeides med hands on og manuell tegning. I enkelte tilfeller utarbeides digitale tegninger.

Handlekurv
Skroll til toppen