Blomstereng

Blomstereng-bed

Et blomstereng-bed basert på stauder. Ønsker du deg et bie- og menneskevennlig blomstereng-bed? Et vakkert blomstereng-bed basert på stauder, gir fordeler både for deg og de flyvende insektene, så lær deg prinsippene nå! Det staudebaserte blomstereng-bedet har nemlig den fordelen at du kan skape det naturlige utseende, men slipper å re-etablere bedet årlig på grunn […]

Blomstereng-bed Les mer »