fbpx

Kjøpsbetingelser Butikk – Hagedesign.no

Betingelser for kjøp av produkter i nettbutikken på websiden:  hagedesign.no.

Parter
Selger er Kistebunnen Marit Næss, Kilgata 3 D, 3217 Sandefjord, Org.nr.: 982357608, telefon: 91111020,
e-post: marit@hagedesign.no (Heretter kalt; selger)
Selger leverer kun i Norge (med unntagelse av Svalbard og Jan Mayen).

Kjøper er den personen som bestiller varer i nettbutikken.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven,
e-handelsloven, kredittkjøpsloven.

Forsendelse av fysiske produkter
Alle leveringer skjer med Posten. Det er kjøpers ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 3-5 virkedager, avhengig av størrelse på bestillingen og hvor lang tid Posten bruker på forsendelsen. Det vil ikke være mulig for kjøper å bestille varer som ikke er på lager hos selger. Dersom varen er utsolgt, vil det, så langt det lar seg gjøre, opplyses på den spesifikke vares produktside hvor lang tid det kan forventes å få varene på lager igjen.

Selger sender varer iht. Posten/Bring sine forsendelsesbetingelser, og kan hentes på kjøpers lokale postkontor.

Dersom varen blir skadet under transporten, skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at kjøper gir en fullstendig beskrivelse av de skader som er oppstått og sender bilde av skaden. Dersom kjøper ser at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal dette meldes direkte til transportøren/Posten.

For uavhentede pakker som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde fakturert for frakt/returfrakt.

Priser
Alle priser i hagedesign.no sin nettbutikk er oppgitt i Norske kroner og inkluderer 25% mva., med mindre annet er oppgitt. Websiden oppdateres jevnlig, men selger reserverer seg for eventuelle tekniske feil som skyldes eksterne aktørers leveranse.

Kjøpers plikter
For å kunne handle på hagedesign.no må kjøper ha fylt 18 år. Er kjøper under 18 år må han/hun ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

Reklamasjon – fysiske produkter
Før feil meldes til selger, bør kjøper undersøke om feilen skyldes forhold på kjøpers side. Dersom kjøper kan bekrefte at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kjøper melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak. Kjøper mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding 24 timer etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Se under punkt «Forsendelse» over.

Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produkt levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kjøper på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betales ikke disse utgiftene av selger.

Feilleveranse – fysiske produkter
Dersom selger har sendt kjøper feil varer, er kjøper pliktig å gi selger skriftlig beskjed om dette så snart dette oppdages. Selger vil, så fort det lar seg gjøre, sende kjøper de riktige varene og betale returfrakt for de feilsendte varene.

Angrefrist – fysiske produkter
Kjøper har 14 dagers angrerett når han/hun kjøper varer fra selger. Angreretten forutsetter at varen kan leveres tilbake i samme stand og mengde som mottatt.

Angrerettloven sier at kunden må melde fra til selger innen 14 dager etter at han eller hun mottok varen for å kunne angre. For å benytte seg av Angrerettsloven fyller kjøper ut angrerettsskjemaet han/hun mottok sammen med varen/eller på e-post i forkant av utsendt vare. Ved mottatt angrerettskjema på e-post i forkant av mottatt vare, gjelder de 14 dagene fra kjøper har mottatt sine varer. Returkostnadene bæres av kjøperen.

Angrefrist – nettkurs
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Det er ikke angrerett på e-bok/nedlastbar lydbok, online-kurs eller nedlastbare filer etter at du har aktivert kjøpet. Når du laster ned en e-bok/lydbok, eller får tilgang til et kurs blir produktet knyttet til deg personlig og da kan kjøpet ikke angres. Har du problemer med tilgang eller nedlastning kan du kontakte oss på marit@hagedesign.no

Ekstraordinære forhold – fysiske produkter
Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Handlekurv
Skroll til toppen